Menu

Vrije Gemengde Basisschool Ten-Aard te Geel

Aardseweg 4, 2440 Geel

Zowel in de kleuterschool als in de lagere school diverse realities

Tanstations, verkeersborden, podia, spiegels, flitspaal, spoorwegovergang, winkeltje, vlot en boot, wegenverf, klimgrepen, duikelrek, parcours GP99, parcours GP100, zitbanken, grasbeschermingsmatten,